0e7976967_1540403212_oikeoslogowhite_1

یاد بگیرید • وصل کنید • رشد کنید

بدانید

یادگیری یک ماجراجویی و کشف چیزهای جدید و همچنین آشنا است. ما از شما دعوت می کنیم حقیقت را برای خودتان کشف کنید که رضایت بخش باشد و ما را آزاد می کند (یوحنا 8:32).

آموزشها

از زبان مشتریان

اتصال

برقراری ارتباط و برقراری ارتباط در جامعه مسیحی ، الگوی مشاركت در مسیحیان اولیه است. هرکدام از ما چیزی برای ارائه و دریافت داریم (افسسیان 4: 16).

دوره های آموزشی

همایش ها

مخاطبین محلی

شدن

رشد در هر چیزی که زندگی می کند دخیل است. ما زندگی جدیدی در مسیح داریم و پتانسیل رشد ما تا آنجا که می خواهیم (افسسیان 4:15).

یک گروه تشکیل دهید

دادن

درباره OIKEOS

آموزش کتاب مقدس برای پیاده روی با هم در جدید بودن زندگی

این وب سایت به منظور کمک به مسیحیان در ارتباط با نور کلام خدا در آموزش و مطالعه کتب مقدس برای ترغیب جدیدی از زندگی در مسیح است. انتظار ما از خدا این است که این وب سایت به شما در پیشبرد دقیق و قلب کتب زندگی در زندگی شما شخصاً و در منطقه محلی شما کمک کند.

برای دریافت هشدارهای محتوای جدید و موارد دیگر از OIKEOS ثبت نام کنید!

به روزرسانی آموزنده و الهام بخش از شبکه مسیحی OIKEOS
~ ضرب المثل 25:25: همانطور که آبهای سرد به روح تشنه است ، خبر خوب از یک کشور دور است.

با ارسال این فرم ، شما رضایت به دریافت ایمیل از OIKEOS Christian Network، Inc. ، خیابان 1900 Hickory ، Suite B ، Melbourne FL 32901 ، USA دارید. https://oikeos.org/. شما می توانید رضایت خود را برای دریافت ایمیل در هر زمان با استفاده از پیوند SafeUnsubscribe @ که در پایین هر ایمیل وجود دارد لغو کنید. ایمیل توسط سرویس ثابت تماس می گیرد.

چیزی اشتباه رفت لطفا مطالب خود را بررسی کنید و دوباره امتحان کنید

ثبت نام باز است

موضع ما در مسیح - Greenough MT ، 9-12 اکتبر 2020